Afspraken

Dit zijn de afspraken die ik hanteer voor de drumlessen:

Regelmatige lessen
Neemt u regelmatig les, dan maakt u een maandelijks bedrag over, en wordt er wekelijks (of om de 2 weken) lesgegeven.

Aantal lessen per jaar:

In de schoolvakanties is er geen les. Dus hebben we 40 lesweken, maar u betaalt voor 36 lessen. Waarom dit verschil?

We doen dit zodat we -als het nodig is- tot vier keer per jaar kunnen laten uitvallen door ziekte, ivm een optreden of een extra feestdag zoals sinterklaas. 

Zijn wij niet ziek, en valt er geen les uit door extra feestdagen dan krijgt u meer lessen dan u betaalt. We geven liever te veel dan te weinig, en op deze manier hoeven we minder administratie te doen, (want wij zijn liever bezig met de lessen dan met organiseren 🙂

Dus we garanderen een minimum van 36 lessen per jaar, (en 18 bij lessen om de 2 weken)

Lesuitval:

Zegt u af, dan valt de les in principe uit. U kunt, als dat gewenst, is vragen naar een inhaalmogelijkheid, en dan proberen we een tijdstip te vinden, meestal lukt dat wel, maar heeft u er begrip voor dat we de inhaalles niet garanderen.

Opzeggen
Stopt uw kind of u met de drumles binnen het seizoen, geeft u dit dan 2 maanden van te voren aan, zodat we kunnen plannen.
Stopt uw kind na één seizoen (of minder) vlak voor de zomer, dan vinden we een oplossing voor de afrekening.

Vakantiedata
We houden de schoolvakanties aan. Omdat veel leerlingen schoolkinderen zijn, wordt ons rooster in de vakanties anders gatenkaas. Kerst-, zomer- en herfstvakantie zijn conform de vakanties voor het basisonderwijs van de regio zuid.
De tijden van de mei- en de voorjaarsvakantie zijn per school verschillend en worden met u besproken. Ook lesuitval op dagen als sinterklaasavond worden apart afgesproken.

Practische gegevens

Rekeningnummer: NL53 TRIO 0391 226177 tnv. Beatseed

  • Overmaken in de eerste week van de maand.
  • Wij adviseren u om een automatische overschrijving te maken. (betaling is sowieso 12 mnd per jaar dezelfde)
  • Vermelden: Drumles – Naam van u(w kind)

Maakt u geen automatische overschrijving, vermeld u dan ook de maand waarvoor de betaling is.

Adres: Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem

Telefoonnummer: (+31)610632081

 

Reacties zijn gesloten.